Spolek posluchačů architektury


Spolek posluchačů architektury [SPA] při FA ČVUT je svobodnou, nezávislou a dobrovolnou organizací otevřenou pro všechny studenty, kteří se chtějí aktivně podílet na studentském životě naší fakulty.


Historie spolku sahá až do roku 1904, kdy je zmiňován dokonce v souvislosti s jedním z nejvýznamnějších představitelů české architektonické moderny, J. Kotěrou. Současná historie SPA se začala psát obnovením jeho činnosti v roce 1993. Za devatenáct let svého porevolučního působení se SPA stal neodmyslitelnou součástí nejen FA ČVUT, ale i celé domácí architektonické scény, na níž reprezentuje názory nejmladší generace tvůrců.


Posláním SPA je podporovat co nejširší veřejnou diskusi o architektuře, jejím smyslu a postavení v současném světě. Cílem mnoha aktivit SPA je zvyšování kvality českého architektonického školství a tím tedy i kvality nové české architektury.


Mezi aktivity SPA patří pořádání přednášek, výstav či exkurzí za zahraniční architekturou. Stěžejní akcí spolku je pak každoroční soutěž "Olověný Dušan", kdy je oceněn nejlepší ateliérový projekt a nejlepší ateliér jako celek.


Motto: "Snažíme se, aby SPA byl platformou pro organizování a setkávání se v rámci naší fakulty a přispěl tak k rozproudění diskuse nad různými tématy, nejen z našeho oboru."


Lidé


Zdeňka Havlová / náčelnice
Lukáš Makovský / podnáčelník pro finance
Martina Donátová / podnáčelník pro sponzoring
Kryštof Veis / podnáčelník pro koordinaci
Karolína Vojáčková / podnáčelník pro PR
Vítek Podráský / revizor

Tomáš Cirmaciu
Lucie Ráchel Dřevíkovská
Martin Fleischmann
Aleš Hamhalter
Jakub Hoffmann
Matěj Janský
Anna Kutíková
Kateřina Pražáková
Barbora Procházková
Jan Šrámek
Pavel Štencl
Nguyen The Anh
Jana Vichorcová
Jan Votoček
Johana Vrbacká

specialisté:
Oldřich Sládek
Jan Karásek

čestní členové:
Ivan Boroš
Jana Braňková
Tomáš Kosnar
Ondřej Sikora


Stanovy


stanovySPA.pdf