Spolek posluchačů architektury


Spolek posluchačů architektury [SPA] při FA ČVUT je svobodnou, nezávislou a dobrovolnou organizací otevřenou pro všechny studenty, kteří se chtějí aktivně podílet na studentském životě naší fakulty.


Historie spolku sahá až do roku 1904, kdy je zmiňován dokonce v souvislosti s jedním z nejvýznamnějších představitelů české architektonické moderny, J. Kotěrou. Současná historie SPA se začala psát obnovením jeho činnosti v roce 1993. Za devatenáct let svého porevolučního působení se SPA stal neodmyslitelnou součástí nejen FA ČVUT, ale i celé domácí architektonické scény, na níž reprezentuje názory nejmladší generace tvůrců.


Posláním SPA je podporovat co nejširší veřejnou diskusi o architektuře, jejím smyslu a postavení v současném světě. Cílem mnoha aktivit SPA je zvyšování kvality českého architektonického školství a tím tedy i kvality nové české architektury.


Mezi aktivity SPA patří pořádání přednášek, výstav či exkurzí za zahraniční architekturou. Stěžejní akcí spolku je pak každoroční soutěž "Olověný Dušan", kdy je oceněn nejlepší ateliérový projekt a nejlepší ateliér jako celek.


Motto: "Snažíme se, aby SPA byl platformou pro organizování a setkávání se v rámci naší fakulty a přispěl tak k rozproudění diskuse nad různými tématy, nejen z našeho oboru."


Lidé


Lebeda Ondřej / náčelník
Krejčí Petra / podnáčelnice pro finance
Martínková Eliška / podnáčelnice pro koordinaci
Kopecká Julie / podnáčelník pro sponzoring
Dědič Jaroslav / podnáčelník pro PR
Zdeňka Havlová / revizor

Blažková Anna
Dědič Jaroslav
Fleischmann Martin
Hamhalter Aleš
Hanková Mariana
Havlová Zdeňka
Hoffmann Jakub
Klabík Luboš
Kopecká Julie
Krejčí Petra
Křížová Anna
Kutíková Anna
Lebeda Ondřej
Martínková Eliška
Pertlíček Marek
Podráský Vít
Procházková Barbora
Štencl Pavel
Thê Anh Nguyên
Veis Kryštof
Votoček Jan

čestní členové:

Ivan Boroš
Jana Braňková
Tomáš Kosnar
Ondřej Sikora


Stanovy


stanovySPA.pdf